Training Sta Sterk Groep
Buitenschools

Deze training is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die willen leren opkomen voor zichzelf en omgaan met vervelende situaties. De training bestaat uit 10 buitenschoolse bijeenkomsten van 60 tot 90 minuten, met maximaal 5 leeftijdsgenoten.

Na de training heb je meer zelfvertrouwen en voel je je sociaal weerbaarder, zodat je voor jezelf kunt opkomen en van het pesten geen last meer hebt.

Training Stevige Stap
Buitenschools

Deze training is specifiek bedoeld voor kinderen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar de brugklas en hierbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Hoe spannend is deze stap niet? Een hele nieuwe klas, bergen huiswerk, groepsdruk, jezelf presenteren.. Hoe ga je ervoor zorgen dat je je staande houdt met al deze veranderingen en vaak spannende dingen?

De training bestaat uit 10 buitenschoolse bijeenkomsten van 60 tot 90 minuten, met maximaal 5 leeftijdsgenoten. 5 Bijeenkomsten als de kinderen nog in groep 8 zitten en 5 als ze de overstap naar de brugklas hebben gemaakt.

Na de training heb je meer zelfvertrouwen en voel je je sociaal weerbaarder, zodat je voor jezelf kunt opkomen en van het pesten geen last meer hebt.

 

Training Sta Sterk Individueel
Buitenschools

Deze training is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die willen leren opkomen voor zichzelf en omgaan met vervelende situaties. Meestal bestaat een training uit 5 tot 8 bijeenkomsten van 60 tot 90 minuten, waarin we samen aan de slag gaan.

Na de training heb je meer zelfvertrouwen en voel je je sociaal weerbaarder, zodat je voor jezelf kunt opkomen en van het pesten geen last meer hebt.

Training Sta Sterk op School
Binnenschools

Deze training is gericht op kinderen vanaf 8 jaar, jongeren tot 15 jaar in de rol van buitenstaander of slachtoffer die anders willen leren omgaan met weerbaarheid. Dit programma draaien we in een klas, waarin we actief aan de slag gaan.

Workshop / Themabijeenkomst
Maatwerk

Op maat ingerichte training voor zowel ouders, leerkrachten en/of andere beroepskrachten.

Workshop Feel Fine Online

Training met als doel leerlingen bewust te maken van het belang online goed met elkaar om te gaan.

Training Ik Denk me Sterk
Binnenschools

Deze training is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die willen leren opkomen voor zichzelf en omgaan met vervelende situaties. De training bestaat uit 10 buitenschoolse bijeenkomsten van 60 tot 90 minuten, met maximaal 5 leeftijdsgenoten.

Training Uit je Zone
Binnenschools

Wat weten leerlingen nu eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we een ander opvangen als hij of zij zich kwetsbaar opstelt? Hoe creëren we eenheid buiten de bestaande rollen en groepen die uit noodzaak of eigen voorkeur zijn gevormd?

Een oefening om elkaar beter te leren kennen, te ontdekken wie jezelf bent, wie de ander nu echt is en begrip en respect te krijgen voor het gedrag en de emoties van een ander.