Feel Fine Online

Hét programma om groepen jongeren bewust te maken van het belang online goed met elkaar om te gaan.

Kinderen maken geen onderscheid tussen online en face-to-face pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken. Online pesten gebeurt ook anoniem. Dat maakt de drempel lager om te pesten en het is lastiger om te achterhalen wie de pester is.

In de praktijk merken trainers Omgaan met Pesten dat online pesten en face-to-face pesten steeds vaker door elkaar lopen. Bijvoorbeeld wanneer online pesten zich voordoet in de vrije tijd. Denk aan nare en kwetsende opmerkingen die een kind ‘s avonds via watts-app in een groep ontvangt. Veel kinderen in die watts-appgroep reageren hierop ook negatief in plaats van daar een stokje voor te steken! De volgende morgen weer naar school moeten en weten dat je diegenen die over je grens zijn gegaan, weer onder ogen gaat komen, kan veel spanning geven en lastige situaties met zich meebrengen.

In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag op een toepasselijke manier en regisseren de kinderen of jongeren zelf hun eigen regels voor online omgaan met elkaar.

Op Locatie

Feel Fine Online is ontwikkeld om bij jou op locatie te worden gespeeld. De leerlingen zijn in hun vertrouwde omgeving en hoeven niet op pad.

2 uur

De tijdsduur voor Feel Fine Online is ongeveer 2 uur. 

Per klas

Feel Fine Online is het meest geschikt om per klas te spelen. 

Strategische leerkrachten

Leerkrachten spelen een cruciale rol in Feel Fine Online. Zij krijgen meer inzicht in de rollen en posities van de leerlingen.

Wat is Feel Fine Online?

In een workshop van twee uur neemt de trainer Omgaan met Pesten u en de kinderen mee in ‘Feel Fine Online’. De workshop heeft tot doel de bewustwording van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar in de online wereld te vergroten. Hoe zorgen we ervoor dat we (iedereen uit de klas/ groep) ons goed voelen online? Daar gaat het om. En vaak verschilt dat helemaal niet zoveel van contact in de ‘echte’ wereld.
De workshop start met een kennismaking met het effect van grensoverschrijdend gedrag in de online wereld. Daarna ontdekken zij met elkaar wie elkaar allemaal waar tegen komt in de online wereld. Kinderen zijn vaak verrast over de diverse omgevingen waar hun klasgenoten actief zijn en de intensieve ontmoetingen die zij met elkaar hebben in één op één contact en in groepen. Dat zet aan tot stilstaan bij positieve en negatieve ervaringen die zij met elkaar en in relatie tot andere kinderen en mensen opdoen in de online wereld. Via een spelvorm worden kinderen hierin begeleid om meer te leren over gevoelens die samenhangen met de online wereld, de verschillen en de overeenkomsten daarin.
Wanneer de klas al werkt met de klassenposter ‘Feel Fine Online’ gaat de trainer in op wat goed gaat en wat nog beter gaat via een oplossingsgerichte benadering. Wanneer de klas hier nog geen kennis mee heeft gemaakt, start de trainer dit via spelenderwijs gespreksvoering op.
De workshop word afgesloten met mini-improvisatietheater en sterk staan in de online wereld.
Uiteraard is het mogelijk om de duur en inhoud van de workshop af te stemmen op uw vraag en situatie in de klas. Trainers Omgaan met Pesten zijn als experts en professionals een kei in het leveren van maatwerk.

Iets voor jouw school?

Ben jij docent en wil je weten of Feel Fine Online geschikt is voor jouw school? Neem dan nu contact op met Samantha van Bogaert voor een vrijblijvende intake.

9 + 9 =