Training: Sta Sterk op School

Training voor kinderen vanaf 8 jaar, jongeren tot 15 jaar in de rol van buitenstaander of slachtoffer die anders willen leren omgaan met weerbaarheid.

Voor wie is deze training?

Kinderen vanaf 8 jaar, jongeren tot 15 jaar in de rol van buitenstaander of slachtoffer die anders willen leren omgaan met weerbaarheid. Omdat we inmiddels weten dat een groot deel van een groep waarin gepest wordt bestaat uit buitenstaanders die niet willen dat er gepest wordt, maar ook niet weten hoe ze dit kunnen veranderen, gaan we deze leerlingen helpen beter leren opkomen voor zichzelf. We gaan vaardigheden versterken, dusdanig dat deze leerlingen zich kunnen gaan bewegen in de rol van helper. Met een toename van kinderen in de rol van helper, zal pestgedrag minder draagkracht krijgen.

Dit programma draaien we in een klas, waarin we actief aan de slag gaan met een geselecteerde sub-groep binnen deze klas.

Hoe ziet dit programma eruit?

Dit programma draaien we op school, tijdens schooltijd, in nauw overleg met de leerkracht, waarbij deze zich zoveel mogelijk kan blijven focussen op de lesstof. Kinderen worden ingedeeld in sub-groepen aan de hand van vragenlijsten.

Voorafgaand aan dit programma organiseren we een informatie-avond voor ouders, welke we na 5 lessen nogmaals herhalen om de voortgang te bespreken en te vertellen over de inhoud van het programma voor de komende 5 lessen.

Heb je vragen?

Natuurlijk kun je voor, tijdens en ook na de training contact met me opnemen als je vragen hebt!