Externe hulp voor beroepskrachten

Ik Kan Het biedt hulp aan leer- en beroepskrachten die pestgedrag signaleren in een groep. Daarnaast biedt Ik Kan Het trainingen aan waarmee je als beroepskracht inzichtelijk krijgt hoe de rolverdeling in jouw klas is en hoe je hierop kunt inspelen om in een prettige sfeer met en voor je leerlingen te kunnen werken!

Leerkracht / Beroepskracht

Wat goed om te zien dat je zo betrokken bent bij het welzijn van je leerlingen! Juist omdat het aanpakken van pesten geen wiskunde is, maakt het het zo lastig dit goed aan te pakken. Wat ouders wel verwachten van beroepskrachten, maar wat vaak niet lukt, is dat pesten tijdig wordt gesignaleerd. Als dit wel lukt, komt het gedeelte dat nog lastiger is: hoe kun je dit op een goede manier aanpakken? Er zijn inmiddels veel theoriën over bedacht en ontstaan, maar lang niet alle aanpakken zijn even effectief. De Sta Sterk Training, die wordt aangeboden door IK KAN HET, is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en het anit-pestprogramma op school staat op de lijst Dekker.

Situaties waarin je als beroepskracht hulp van buitenaf wil inschakelen:

  1. Er is sprake van pesten in je groep en ondanks al je inspanningen lukt het je niet dit op te lossen.
  2. Je hebt een vermoeden dat er gepest wordt in je groep, maar je kunt er de vinger niet op leggen en hebt ook nog niemand kunnen betrappen. Je wilt zeker weten dat je je een goed beeld kunt vormen van de situatie.
  3. Je wil jezelf – en mogelijk collega’s – ontwikkelen op het gebied van pesten.
  4. Het lijkt je zinvol om een (deel van een) ouderavond aan het onderwerp pesten te besteden.

Kijk in één van die gevallen eens naar het aanbod van IK KAN HET. Wellicht kunnen wij je verder op weg helpen!